Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts  
Thinking, fast and slow /

Kahneman, Daniel, - Penguin, London : 2012 - 499p. : 24cm.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
RAHSIA PENGACARA Hebat :

'Azimin Daud, - INSTITUT TERJEMAHAN & BUKU MALAYSIA BERHAD, Kuala Lumpur : 2017 - 98 pages ; 23 cm

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
The Art of Thinking Clearly /

Dobelli, Rolf, - xxv, 398 pages ; 23 cm

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
Akta Eksais dan Peraturan-peraturan (Akta 176) :

- MDC Publishers, Kuala Lumpur : 2017 - 206ms. ; 26cm.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
Akta Kastam dan Peraturan-Peraturan (Akta 235)

- MDC Publishers, Kuala Lumpur : 2017 - xii, 242ms. ; 26cm.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
Perintah-perintah am [bab "A"-bab "G"] : Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Awam 1974 ; Cuti 1974 ; Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 ; Rumah Dan Bangunan Pejabat Kerajaan 1974 ; Perubatan 1974 ; Waktu bekerja Dan Lebih Masa ; Surat Pekeliling Dan Garis Panduan Berkaitan.

- MDC Publishers Sdn. Bhd, Kuala Lumpur : 2017 - 864ms. ; 30cm.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
The Malaysian Trade Classification and Customs Duties Order ; *Import Duties* Export Duties* GST* Import Licence (AP)* Excise Duties.

- MDC Publishers Sdn. Bhd, Kuala Lumpur : 2017 - 1217p. ; 19cm.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
AKTA CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN 2014 (AKTA 762), PERATURAN-PERATURAN & PERINTAH-PERINTAH TERPILIH GST :

- 417 pages ; 25 cm.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
Illicit :

Naím, Moisés - Arrow Books United Kingdom 2007 - 340p 25cm

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
Pusat Sumber Maklumat Dato' Haji Sarmin Md Hussin, Akademi Kastam Diraja Malaysia, Melaka
Tel: 06-2331106 | Faks: 06-2313787

Powered by Koha